wifi zone
 
logo brochow
Rezerwacje 71 34 34 179
 
Historia

historiaHistoria folwarku, w którym znajdował się budynek Hotelu Brochów, sięga 1727 roku. To wtedy opat zakonu Augustianów Zygmunt Passonius rozpoczął bu-dowę barokowego pałacu w Bracke, czyli na dzisiejszym wrocławskim Brochowie.

 

Budowa pałacu zakończyła się po dwóch latach, ale nie oznaczało to końca wszystkich prac. Rozbudowa majątku trwała dalej.

 

Przy pałacu powstał park, który istnieje do dzisiaj i jest obecnie najstarszym parkiem we Wrocławiu. Oprócz niego w majątku znajdowały się budynki gospodarcze. W Bracke były wówczas 22 gospodarstwa, owczarnia i wiatrak, który znajdował się opodal budynku hotelu, na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Wiaduktowej i Centralnej.

 

W 1810 roku Fryderyk Wilhelm III Pruski edyktem przejął majątek kościelny i folwark w Bracke stał się własnością państwa pruskiego. W roku 1834 majątek przeszedł w ręce właściciela ziemskiego Heinricha Waltera, a jego potomkowie byli właścicielami folwarku do 1945 roku.

 

To rodzina Walterów w latach 60. XIX wieku nadała nowy kształt parkowi, który przetrwał do dzisiaj. Gmina zrewitalizowała park w 1990 roku, a największą atrakcją pozostaje grabowy labirynt o ścianach wysokich na ponad dwa metry. Park Brochowski jest wpisany do rejestru zabytków.

 

Z dawnego majątku najlepiej zachowały się słupy bramy wjazdowej i zabudowania gospodarcze: budynek dzisiejszego hotelu oraz stajnia dworska, która zamieniona zostanie w restaurację z salą balową i konferencyjną.

 

Jednak całość była w katastrofalnym stanie. Zarówno słupy bramy wjazdowej, jak i budynki przez lata bezużytecznie stały i niszczały. W budynku hotelu częściowo zniszczony był dach, a stropy na piętrach zerwane. Potrzebny był generalny remont.

 

Odbudowa rozpoczęła się w 2009 roku. Budynek Hotelu Brochów został całkowicie odrestaurowany, a w sąsiadującym z nim dawnym spichlerzu powstaje restauracja.

Rezerwacje
 
 
cien rezerwa